Wyświetlanie postępu nauki

Od zeszłego tygodnia nasi użytkownicy nie tylko mają dostęp do indywidualnych paneli nauki, ale też mogą zobaczyć w nich, jaki jest ich obecny postęp w wykonywaniu lekcji.

Lekcje wykonane z rzędu

Poza określeniem postępu nauki naszych użytkowników, liczymy również lekcje, które udało im się odbyć z rzędu, bez pominięcia jakiejkolwiek z nich.

Odznaki i osiągnięcia

Regularność jest bardzo ważnym elementem nauki z nami. Dlatego też od tej pory nagradzamy tych użytkowników, którym uda się nie pomijać żadnej z otrzymanych lekcji. Nie jest to jednak jedyne osiągnięcie, za które nasi użytkownicy mogą dostać specjalną odznakę. Pierwszą z nich można zdobyć już po ukończeniu 1 lekcji!

Poza regularnością wykonywania lekcji, nagradzamy jeszcze mi.in. zdobycie maksymalnej liczby punktów w cotygodniowym teście wiedzy czy ukończenie 3 testów z wynikiem 100% prawidłowych odpowiedzi. Na swoim profilu użytkownicy widzą również jako wyszarzone wszystkie te odznaki, których jeszcze nie zdobyli.

To tylko przedsmak większych zmian, które planujemy w najbliższym czasie w Englibocie! Poza notowaniem postępu w nauce i wprowadzeniem kilkunastu odznak, pracujemy również nad wieloma nowymi odznakami oraz możliwością wymiany otrzymanych odznak na atrakcyjne nagrody. Więcej nowości już niebawem. Stay tuned!